Tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä

  Playdo Oy
  PL 160
  33101 Tampere

 2. Rekisterin nimi

  Playdo asiakasrekisteri

 3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  Rekisteriä käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja asiakaspalvelutarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, ylläpitoon, hallintaan ja kehittämiseen. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden asiakas- ja tuotetiedottamiseen, markkinointiin, tutkimuksiin sekä kilpailujen järjestämiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Playdo käyttää alihankkijoita tiedon teknisessä käsittelyssä. Rekisteritiedot auttavat myös palveluiden suunnittelussa, toteuttamisessa ja kehittämisessä eri tutkimusmenetelmin. Rekisteriin kuuluvana tulet saamaan ajankohtaisista tietoa mm.tuotteista ja tarjouksista sähköpostin välityksellä.

 4. Rekisterin tietosisältö

  Playdo asiakasrekisteri sisältää ja siellä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja.
  - Asiakkaan nimi
  - Asiakas yrityksen nimi ja yrityksen yhteyshenkilöt
  - Toimitus- ja laskutusosoitteet
  - Y-tunnus
  - Puhelinnumero
  - Sähköpostiosoite
  - Salasana
  - Asiakkaan itse antamat lisätiedot
  - Käynnit Playdo.fi (Cookiet: mm.IP-osoite, ostoskorin sisältö, selaintyyppi, suosituimmat sivustot ja sijainti)

 5. Säännönmukaiset tietolähteet

  Rekisterin tiedot saadaan asiakkailta itseltään rekisteröityessä, tarjouspyynnön- tai tilauksen yhteydessä, päivittäessä omia tietojaan, käyttäessä, osallistuessa kilpailuihin Playdon -sivustoilla, väestörekisterikeskukselta, viranomaisilta, luottotietoyhtiöiltä ja muilta vastaavilta tahoilta.

 6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

  Playdo ei luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle.
  Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten IT-palveluiden tuottajan palvelimilla tai laitteistoilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Emme luovuta henkilötietoja EU:n/ETA:n talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa mm.vironomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

 7. Sinun oikeutesi

  Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä. Yhteydenotot ja pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna tämän tietosuojaselosteen alussa olevilla yhteystiedoilla.